Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε πριν από την ενοικίαση ενός εκ των σκαφών μας.

 • Υπογράφετε μισθωτήριο συμβόλαιο στο οποίο συμπεριλαμβάνεται αστική ευθύνη και ασφάλεια για ατυχήματα επιβατών. Όλα τα σκάφη συνοδεύονται από μικτή ασφάλεια
 • Γίνεται δέσμευση 400 ευρώ μέσω πιστωτικής κάρτας για την ασφάλεια του σκάφους. Το ποσό αυτό επιστρέφεται αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος που πραγματοποιείται παρουσία ενοικιαστή κατά της παράδοση του σκάφους.
 • Πραγματοποιείται παρουσίαση του σκάφους και αναλυτική ενημέρωση και επίδειξη του εξοπλισμού που το συνοδεύει
 • Γίνεται λεπτομερής ενημέρωση των σωστικών μέσων που διαθέτει το σκάφος και πως αυτά χρησιμοποιούνται σε περίπτωση ανάγκης
 • Γίνεται έλεγχος της κατάστασης του σκάφους και της ομαλής λειτουργίας των μηχανών (κύριας και βοηθητικής) και των οργάνων του

 • Το σκάφος επιστρέφει σε προκαθορισμένη ώρα στο σημείο απόπλου
 • Με την παράδοση του σκάφους γίνεται έλεγχος της κατάστασης και του εξοπλισμού του

 • το ποσό των καταναλωθέντων καυσίμων επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη
 • το σκάφος παραδίδεται με γεμάτες τις δεξαμενές καυσίμων και η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στα καύσιμα που έχουν καταναλωθεί γίνεται με την παράδοση του σκάφους μετά το πέρας του χρόνου ενοικίασης
 • όλα τα σκάφη περιλαμβάνουν συσκευή tracking κατανάλωσης καυσίμων

 • Η κράτηση σκάφους σε προκαθορισμένη ημερομηνία μπορεί να γίνει μέσω ιστοσελίδας (online κράτηση) ή τηλεφωνικώς
 • Για την επιβεβαίωση της ενοικίασης απαιτείται καταβολή εγγύησης, η οποία επιστρέφεται με τη λήξη της μίσθωσης
 • Δέσμευση προκαταβολής ισχύει για ακυρώσεις που γίνονται σε διάστημα μικρότερο των 10 ημερών από τον προγραμματισμένο απόπλου
 • Μεταφορά μίσθωσης σε άλλη ημερομηνία – εφόσον το σκάφος είναι διαθέσιμο – ισχύει για ακυρώσεις που γίνονται έως και 10 ημέρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου